Máy Xông Khô SAWO NORDEX

Máy xông hơi khô SAWO Nordex Line NRX-60NS-Z

Máy xông hơi khô SAWO Nordex Line NRX-60NS-Z

Mã: NRX-60NS-Z 16.500.000₫
Máy xông hơi khô SAWO NR-60NS-Z

Máy xông hơi khô SAWO NR-60NS-Z

Mã: NR-60NS-Z 15.000.000₫
Máy xông hơi khô SAWO NR-90NS-Z

Máy xông hơi khô SAWO NR-90NS-Z

Mã: NR-90NS-Z 15.500.000₫